©2018 by the Juhé Burn community.

Papers Creative Agency

JUHÉ BURN ALAPELVEINK

A Juhé Burnt a Burning Man 10 Alapelvével összhangban rendezzük meg. Mind a Burning Man, mind Juhé Burn varázsát, a közös alkotás alapját a közösség működése adja.


A 10 Alapelv leíró, és nem elöíró jellegű. 


 

Sokféleség és elfogadás

Radical Inclusion

Mindenkit örömmel látunk – bárki a Juhé közösség tagja lehet. Szeretettel fogadjuk és tiszteljük a tőlünk eltérőt. Közösségünkben való részvételnek nincsenek előfeltételei.

 

Ajándékozás

Gifting

A Juhé Burn elkötelezett az ajándékozás gesztusa mellett. Egy ajándék értéke feltétel nélküli, nem várunk viszonzás vagy valami hasonló értékűre történő cserére.

 

Kereskedelemtöl mentes tér

Decommodifiation

Az ajándékozás szellemiségének fenntartása érdekében, közösségünk olyan környezetet keres és teremt, amelyben nincsen jelen a kereskedelmi érdek. Nem cserél gazdát pénz, nincsen reklám, nem használunk márkajelzéseket. Ellenállunk a részvételi élmény fogyasztói élmény általi helyettesítésének.

 

Önmagunkra támaszkodás

Radical Self-reliance

A Juhé Burn bátorítja az egyént arra, hogy fedezze fel, gyakorolja saját belső erőforrásait és támaszkodjon ezekre. Te vagy felelős saját magadért, a saját élményedért a Juhén, mentálisan és fizikailag.

 

Önkifejezés

Radical Self-expression

A radikális önkifejezés az egyén egyedi adottságaiból, tehetségeiből fakad. Az egyénen vagy az együttműködő csoporton kivéve senki nem tudja meghatározni az önkifejezés tartalmát. Az önkifejezést ajándékként ajánljuk fel másoknak. Az adó tiszteli a fogadó jogait és szabadságát.

 

Közös alkotás

Communal Effort, Co-Creation

Közösségünk értékeli a kreatív együttműködést, közös alkotást – együtt többre vagyunk képesek. Arra törekszünk, hogy olyan szociális hálókat, tereket, műalkotásokat és kommunikációs módszereket alakítsunk ki, osszunk és védjünk meg, amelyek az ilyen típusú együttműködést segítik elő.

 

Felelösségvállalás, híd a társadalommal

Civic Responsibility

Nagyra értékeljük a civilizált társadalmat. Közösségünk azon tagjai, akik rendezvényeket szerveznek, a közjólétért felelősséget vállalnak és arra vállalkoznak, hogy társadalmi felelősségüket minden résztvevővel megértessék. Felelősséget vállalnak továbbá a helyi jogszabályok betartásáért bármely rendezvény kapcsán. A tudatos felelősségvállalás hídat épít a társadalom tagjainak szélesebb körével. 

 

Pozitív Nyom

Leave No Trace

Közösségünk tiszteli a környezetet. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ne hagyjunk nyomot magunk mögött, akárhol is gyűlünk össze. Feltakarítunk magunk után és, ahol csak lehetséges, arra törekszünk, hogy találkozóink helyét szebb állapotban hagyjuk, mint ahogy találtuk.

 

Részvétel

Participation

Közösségünk egy részvételre alapuló értékrend iránt elkötelezett. Hiszunk abban, hogy a valós átalakulások, akár az egyénben akár társadalmi szinten, csakis a mélyen személyes részvétel által válnak lehetségessé. Cselekvéseinken keresztül élünk. Mindenkit meghívunk dolgozni. Mindenkit meghívunk játszani. A világot olyan cselekvéseken keresztül varázsoljuk élővé és igazivá, amelyek kinyitják a szívet.

 

Közvetlenség

Immediacy

Arra törekszünk, hogy túllépjünk olyan belső és külső gátakon, amelyek köztünk és valódi belsőnk, a körülöttünk lévők valóságának fölfedezése, a társadalomban való részvétel s a világgal való, emberi erőket meghaladó kapcsolat között állnak. Egy elgondolás sem helyettesítheti ezt az élményt, amely a mostban van.

 

".. a fesztiválokon előadók vannak, a résztvevők meg passzív résztvevői az eseménynek, míg burn rendezvényeken a résztvevő közösség közösen szervez, rendez, épít mindent, aztán élvezi, azaz az aktív részvétel elv."

Zsoozsy

Teljes blogbejegyzés közösségünk tagjától itt.